​​​​​​​

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om onze toernooien goed te laten verlopen voor zowel deelnemers alsook vrijwilligers dienen de deelnemende teams op de hoogte te zijn van de geldende algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan

Algemene voorwaarden Soccaball toernooien:


1. Ieder ingeschreven team is op de hoogte van de Algemene voorwaarden en gaat hiermee bij de inschrijving akkoord.

2. Door inschrijving verplicht het team zich aan de volgende voorwaarden:

  a. Het ingeschreven team betaald het verschuldigde inschrijfgeld van €15,-

  b. Het ingeschreven team betaald een borg van €35,-(dit wordt uiterlijk 10 dagen na deelname teruggestort op de rekening van de deelnemer)

  c. Bij niet opkomen dagen bij het betreffende toernooi, is het ingeschreven team een boete verschuldigd van €35,- het ingeschreven team zal bij niet opkomen dus geen borg retour krijgen. 

  d. Deelname is pas definitief nadat zowel inschrijfgeld alsook de borg zijn ontvangen.

3. Afmelden voor een toernooi kan tot 240 uur(10 dagen) voor aanvang van de 1e wedstrijd van het betreffende team, indien dit tijdig gebeurt krijgt de ingeschreven deelnemer het volledige bedrag retour(€15,- + €35,-), volgt er een afmelding voorafgaand aan het toernooi en is dit binnen 240 uur(10 dagen) voor aanvang van het toernooi dan krijgt het betreffende team de borg terug maar vervalt het inschrijfgeld van €15,-

Volgt er een afmelding voorafgaand aan het toernooi en is dit korter dan 168 uur(7 dagen) voor aanvang van de 1e wedstrijd van het betreffende team, dan krijgt de ingeschreven deelenemr geen borg- en inschrijfgeld retour.

4. Ieder ingeschreven team wordt geacht om het toernooi volledig te spelen, dat wil zeggen: alle wedstrijden van het laatst uitgegeven speelschema dienen te worden uitgespeeld, wordt dit niet nagekomen vervalt de borg van € 35,-

5. Bij ernstige misdragingen zoals geweld, diefstal of andere zaken die niet geoorloofd zijn zal het betreffende team per direct uit het toernooi worden verwijderd, hiermee treedt artikel 4 in werking, tevens wordt er bij ernstige misdraging de politie ingeschakeld.

6.Soccaball of de organiserende vereniging is niet verantwoordelijk voor het maken van boekingen voor een overnachting, dit dient de deelnemer zelf te verzorgen, wel kan indien dit nodig is Soccaball advies geven over een mogelijke slaapplek.

7. Als het toernooi geen doorgang vindt door onvoorziene omstandigheden, zoals noodweer, extreme hitte, maar ook door afgelasting vanwege te weinig deelnemers dan zal Soccaball het inschrijfgeld en borg terug storten, echter is Soccaball niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten die een team heeft voor vervoer en/of overnachting.

8. Bij aankomst ontvangt ieder deelnemend team het laatste speelschema, dit kan dus afwijken van de laatste mailing, uiteraard zal Soccaball bij wijzigingen in het tijdschema voor een betreffend team, dit zo snel als mogelijk communiceren.

9. Aanwijzigingen van de medewerkers van Soccaball en/of de organiserende vereniging dienen te alle tijde worden opgevolgd.

10. Roken in kleedkamers of kantine is ten strengste verboden.

11. Diefstal, vandalisme en handel in drugs is ten strengste verboden, ondervindt de organisatie schade door een van deze punten, zal de schuldige persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

12. Parkeren dient te gebeuren in de door de organisatie aangewezen parkeervakken.

13. Het toernooi wordt gespeeld conform de regels van de KNVB, regels van een andere (buitenlandse)bond gelden niet tijdens de Soccaball toernooien die in Nederland georganiseerd worden.